Întrebări frecvente

 

Care este suma ce trebuie plătită pentru fiecare refacere/restanţă după numărul de credite? (pentru studenţii 2017-2018 >>>)

Pentru materiile ce au 4 credite, suma este de 200 lei.

Pentru materiile ce au 5 credite, suma este de 250 lei.

Pentru materiile ce au 6 credite, suma este de 300 lei.

Care este numărul de telefon de la Secretariatul FEAA?

Numărul de telefon de la Secretariatul FEAA este 0232 201 589.

Care este algoritmul prin care formulez parola pentru a accesa Portal-ul FEAA?

Algoritmul prin care se poate formula parola pentru a accesa Portal-ul FEAA este următorul :

Primele două litere din numele de familie( prima cu literă mare, a doua cu literă mică); ultimele două cifre ale CNP-ului; *(steluţă); primele două cifre ale CNP-ului.

Exemplu : Stănescu Ioan; CNP : 1951218226769 => St69*19 .

Cum îţi poţi verifica notele primite?

Iţi poţi vizualiza notele on-line pe noul site http://simsweb.uaic.ro .

Dai click pe Login în dreapta sus şi te duce într-o altă pagină unde apeşi pe Create new user. Username-ul este numărul tău matricol pe care-l găseşti şi în carnetul de student, iar parola trebuie să fie formată din cel puţin 7 caractere din care cel puţin unul să fie caracter special precum : “,” ; “.” ; “,” ; “!” etc.

După ce ai completat şi restul câmpurilor, apeşi pe Create user.

Confirmi crearea contului prin e-mail-ul ce îl vei primi. Te vei loga, vei accesa pagina Studenţi, iar apoi link-ul Note, taxe. La părăsirea aplicaţiei, indicat este să te deloghezi pentru a evita diferite neplăceri în ceea ce priveşte securitatea contului.

Te poţi transfera de la o grupă la alta în cadrul aceleaşi specializări?

Acest transfer se poate realiza numai dacă în cealaltă grupă există o rudă( frate, soră, mamă, tată ) sau dacă, din greşeală, studentul a studiat o altă limbă străină decât cea pentru care a optat.

Care sunt procedurile pentru refacerea materiilor?

În primele două săptămâni de la începerea anului universitar, va trebui să vă prezentați la secretariat unde veți completa o cerere de refacere a materiilor restante.

Pasul doi este să mergeți la caseria facultății și să achitați taxa de refacere de 250 de RON/materie restantă.

Apoi, cu chitanța ce atestă plata refacerii, vă întoarceți la secretariat și oferiți documentele doamnelor secretare.

Care este modul achitării taxei de școlarizare a studenților în regim 'cu taxă'?

Pentru semestrul I:
Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie;
Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Pentru semestrul al II-lea:
Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 15 martie;
Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 mai.

La ce număr de restanțe se repetă anul universitar?

Anul universitar se repetă la mai mult de 5 restanțe acumulate.

Ce acte sunt necesare pentru dosarul de Bursă Socială?

a. Pentru studenții orfani

(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;

(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;

(3) copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinţilor sau adeverinţă din care să rezulte că studentul provine din casa de copii sau din plasament familial;

(4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale;

(5) documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea proprietăţilor personale ale studentului(ei) (venituri nete din activităţi de exploatare a terenurilor agricole, a pădurilor, chirii);

(6) documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate;

b. Pentru studenții care solicită bursă medicală

(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;

(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;

(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului şi de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8);

c. Pentru studenţii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe economie:

(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;

(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;

(3) copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

(4) documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care se iau in calcul, conform Art. 48. din prezentul regulament, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi, conform Art. 50, în cazul familiilor de studenţi sau Art. 49, în cazul studenţilor care au împlinit 26 de ani;

(5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale;

(6) documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea proprietăţilor familiei (venituri nete din activităţi de exploatare a terenurilor agricole, a pădurilor, chirii);

(7) documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate;

(8) copii după documentele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei/ familiilor aflaţi în întreţinere legală şi adeverinţe, pentru fiecare dintre aceştia, prin care se atestă calitatea de întreţinuţi (ex. elevi, studenţi până la vârsta de 26 de ani, descendenţi cu dizabilităţi).