Practic`a Ta

Practic`a Ta

Viziune

„Practic’a Ta” reprezintă un proiect de tradiție al Ligii Studenților Economiști, constituind un program care asigură studenților de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor efectuarea stagiului obligatoriu de practică, contribuind astfel la dezvoltarea profesională a acestora.

Perioada de desfășurare:

  • sfârșitul lunii mai

Obiective

Proiectul „Practic’a Ta se adresează studenților de anul II din cadrul FEAA, oferind sprijin în derularea stagiului de practică, pe o perioadă de două săptămâni, specific tuturor specializărilor: Administrație Publică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Economie și Afaceri Internaționale; Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor; Finanțe și Bănci; Informatică Economică; Management, Marketing, Statistică și Previziuni Economice.

„Practic’a Ta” reprezintă o modalitate de dezvoltare și consolidare a relațiilor dintre studenți, facultate și mediul antreprenorial, asigurând în fiecare an peste 120 de locuri de practică, în aproximativ 20 de entități economice.

Avantajele proiectului „Practic’a Ta”:

  • oferă posibilitatea desfășurării stagiului de practică, în domenii aflate în conformitate cu specializarea studenților;
  • elaborarea raportului de practică de către studenți, cu sprijinul îndrumătorului din partea facultății, dar și din partea companiei;
  • dobândirea de către studenți a cunoștințelor de specialitate;
  • crearea unei legături strânse între cele trei părți implicate în elaborarea, implementarea și monitorizarea programului de pregătire: studentul, compania și facultatea;
  • colaborări avantajoase între companii și studenți: firmele pot oferi studenților  know-how specializat, dar  totodată câștigă posibilitatea formării unor potențiali angajați;
  • recrutarea și formarea propriului personal din mediul studențesc;
  • posibilitatea angajării, la absolvire, a unui personal bine pregătit;
  • dezvoltarea personală a voluntarilor LSE, prin deprinderea și dezvoltarea abilităților de comunicare și negociere, încrederii în forțele proprii, dobândite în urma interacțiunii cu reprezentanții mediului antreprenorial.